Artikelen door Henk Hellema

Roelof Gerardus Jantiena Hoeve

Gasteren kent nog tal van historische boerderijen. Enkele dateren nog van vòòr 1800. Eén daarvan is de Roelof Gerardus Jantiena Hoeve. Nooit van gehoord? U kent hem zeker, het is één van de meest in het oog springende boerderijen aan de oude brink: Oosteinde 1. Van de vier rijksmonumenten die ons dorp kent, is dit […]

Herinnering aan het Zomerfeest

Deze maand is het weer In- en Ontspanningsweek. Tot 2013 hadden we in de maand juni nog ons jaarlijkse zomerfeest. Roelof Bonder heeft daar levendige herinneringen aan. “Als hier Zomerfeest was in het dorp zat Jacob Popken, met het ‘stoeltje dansen’ midden in een kring op zijn harmonica te spelen. Die kring bestond uit een […]

Bewoningsgeschiedenis Gasteren aangepast

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Onder ‘Bewoningsgeschiedenis’ op de welkom-pagina is de nieuwe versie geplaatst die tot en met 2021 is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2021’. Dank gaat uit naar de waarnemers […]

De geschiedenis van de ijsbaankantine van ijsvereniging Wintervreugd

IJsvereniging ‘Wintervreugd’ is ouder dan de huidige ijsbaan die we nu kennen. Een stuk ouder. De vereniging werd in februari 1933 opgericht tijdens een vergadering van de landbouwvereniging. Op voorstel van Piet Eiten kreeg ze de naam ‘Wintervreugd’. De contributie bedroeg 50 cent per huisgezin. Vanaf haar oprichting vonden activiteiten van de ijsvereniging, als hardrijwedstrijden, […]

Bewoningsgeschiedenis Gasteren aangepast

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Onder ‘Bewoningsgeschiedenis’ op de welkom-pagina is de nieuwe versie geplaatst die tot en met 2020 is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2020’. Aanvullingen betreffen natuurlijk vooral de nieuwbouw […]

Historische winterwandeling 2020 – oud

Zondag 26 januari werd bij prachtig weer de traditionele winterwandeling gehouden. Voor het eerst werd deze wandeling door de werkgroep Historisch Gasteren uitgezet. Op diverse punten tijdens de wandeling werden door sprekers verhalen verteld over de geschiedenis van de betreffende plek en naaste omgeving. Wilt u het complete verslag daarvan van lezen, klik dan HIER.

Een oudejaarsgrap die de kranten haalde

In het archief van de werkgroep Historisch Gasteren vonden we een intrigerend gestencild briefje. Opgesteld door Dorpsbelangen, op 30 december 1983. Daarin werd het plaatsen van een advertentie in het Asser Gezinsblad door de jeugd van Gasteren een ‘domme daad’ genoemd ‘met onvoorziene gevolgen’. Waar ging dit over? Op de Huiskamerbijeenkomst van 16 oktober ging […]

Het digitale gezicht van de werkgroep Historisch Gasteren

De vlag kan uit. Vandaag – 18 november 2019 – is Gasteren een nieuwe website rijker: historisch.ingasteren.nl. Op deze website zijn foto’s en verhalen van Gasteren van vroeger te vinden, de bewoningsgeschiedenis van het dorp en de activiteiten waar de werkgroep Historisch Gasteren zich mee bezighoudt. De werkgroep is veel dank verschuldigd aan Ben Mulder […]