Over de werkgroep Historisch Gasteren

Sinds augustus 2019 kent Gasteren de Werkgroep Historisch Gasteren. Het doel van de werkgroep is om het aanwezige archiefmateriaal te ordenen en toegankelijk te maken voor dorpsgenoten, om op basis daarvan verhalen te schrijven, onderzoek te doen, nieuw of ontbrekend materiaal te verwerven, en daarover te publiceren.

Momenteel bestaat de werkgroep uit zeven leden. De werkgroep kent nog geen functies. De leden richten zich in onderling overleg op die activiteiten die hen het meest aanspreken.

In een later stadium zullen we bekijken of we een werkgroep moeten blijven of beter een vereniging of stichting kunnen worden.

Werkgroepsamenstelling

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

–  Wout van Bochove
–  Henk Hellema
–  Tikkel Hofman
–  Piet Jansen
–  Janny van Rhee
–  Herman Roepman
–  Henk Schulenberg

Het ledental is niet beperkt. Iedere dorpsgenoot met belangstelling voor de dorpshistorie, en die zin en tijd heeft om mee te werken, kan lid worden van de werkgroep.

Contact

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar historischgasteren@ingasteren.nl of te bellen naar Henk Hellema [231400] of Herman Roepman [269486].