De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast.
Onder ‘Bewoningsgeschiedenis’ op de welkom-pagina is de nieuwe versie geplaatst die tot en met 2020 is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2020’.

Dank gaat uit naar de waarnemers Piet Jansen, Arno Klee, Ben Mulder en Harm van Rhee en Wout van Bockhove, die net als in voorgaande jaren veranderingen in bewoning in de gaten hebben gehouden.

Klik HIER om de bijgewerkte bewoningsgeschiedenis in te kijken. Mocht u een fout vinden of een aanvulling hebben, mail deze dan naar hhellema@xs4all.nl .

Henk Hellema
Coördinator bewoningsgeschiedenis Gasteren