Artikelen door Henk Hellema

Bewoningsgeschiedenis Gasteren aangepast

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Onder ‘Bewoningsgeschiedenis’ op de welkom-pagina is de nieuwe versie geplaatst die tot en met 2019 is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2019’. Aanvullingen betreffen natuurlijk vooral de nieuwbouw […]

Historische winterwandeling 2020

Zondag 26 januari werd bij prachtig weer de traditionele winterwandeling gehouden. Voor het eerst werd deze wandeling door de werkgroep Historisch Gasteren uitgezet. Op diverse punten tijdens de wandeling werden door sprekers verhalen verteld over de geschiedenis van de betreffende plek en naaste omgeving. Wilt u het complete verslag daarvan van lezen, klik dan HIER.

Een oudejaarsgrap die de kranten haalde

In het archief van de werkgroep Historisch Gasteren vonden we een intrigerend gestencild briefje. Opgesteld door Dorpsbelangen, op 30 december 1983. Daarin werd het plaatsen van een advertentie in het Asser Gezinsblad door de jeugd van Gasteren een ‘domme daad’ genoemd ‘met onvoorziene gevolgen’. Waar ging dit over? Op de Huiskamerbijeenkomst van 16 oktober ging […]

Het digitale gezicht van de werkgroep Historisch Gasteren

De vlag kan uit. Vandaag – 18 november 2019 – is Gasteren een nieuwe website rijker: historisch.ingasteren.nl. Op deze website zijn foto’s en verhalen van Gasteren van vroeger te vinden, de bewoningsgeschiedenis van het dorp en de activiteiten waar de werkgroep Historisch Gasteren zich mee bezighoudt. De werkgroep is veel dank verschuldigd aan Ben Mulder […]